Behoud oorspronkelijke sfeer


Bij de renovatie van het gebouw werd veel aandacht besteed aan het behoud van de oorspronkelijke sfeer.  Dit door zoveel mogelijk bouwkundige elementen intact te houden.  Het meest in het oog springend voorbeeld daarvan is natuurlijk de spectaculaire schoorsteen.  Maar ook het originele metselwerk, de tongewelven en delen van de oorspronkelijke houten draagstructuur dragen bij tot een gevoel van authenticiteit en oorspronkelijkheid.